Görev Tanımları

SİTE YÖNETİM MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

Görev ve Yetkiler

 1. Sitenin günlük iş planlarını yapmak
 2. Planlanan işlerin ve rutin görevlerin icrasının takip ve kontrolünü yapmak.
 3. Sakinlerden gelen şifahi ve yazılı şikayet ve müracaatların görevlilerce neticelendirilmesini ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 4. Personelin kılık kıyafet ve iş disiplininin takibini yapmak.
 5. Personelin izin planlamasını yapmak ve uygulamasını sağlamak.
 6. Site içindeki hizmetlerin 24 saat aksaksız yürütülmesini sağlamak ve meydana gelebilecek muhtemel aksaklıklar için gerekli tedbirleri almak.
 7. Hizmet faaliyetlerinin proses ve son kontrollerini yapmak ve kayıtlarını tutmak.
 8. Görevini icra ederken , tasarrufu göz önünde bulundurarak işletme projesinin (yıllık bütçe) dışına çıkmamak.
 9. Sorumluluğundaki hizmetlere ait raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
 10. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
 11. İyileştirme çalışmalarına katılmak.
 12. Kalite Yönetim Sistemi'ndeki uygunsuzlukları tespit ederek bildirmek. Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.
 13. Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışmak

HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI GÖREV TANIMI

Görev ve Yetkiler

 1. Üyelerin yazılı, sözlü, internet(mail) veya telefonla yaptıkları talep ve şikayetleri yönetimin görev ve sorumlulukları dahilinde cevaplandırmak, ilgili birimlere iletmek ve iletilen bilgileri takip ederek geri dönüşümü sağlamak, formlar halinde kayıt altına almak.
 2. Yönetimin görev yetki ve sorumluluğunda olmayan konuları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, üyeleri konusuna göre ilgili kuruluşa yönlendirmek,
 3. Diğer Birimler ile işbirliği yaparak üyelerle ilgili bilgileri (araç plaka, telefon vs.) kayıt altına alarak güncel tutmak.
 4. Site içi (çarşı, okul, eczane vb.) işyerlerinin telefonlarını üyelere bildirmek.
 5. Site içi veya diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili duyuruları üyelere iletmek.
 6. Düzenli aralıklarla anket yaparak üyelerin uydu kanalları ve diğer talepleri ile ilgili bilgi toplamak.
 7. Gelen talep, şikayet ve anket sonuçları ve sorumluluğundaki tüm işlerle ilgili rapor hazırlamak.
 8. Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 9. İyileştirme çalışmalarına katılmak.
 10. Kalite Yönetim Sistemi'ndeki uygunsuzlukları tespit ederek bildirmek. Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.
 11. Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışmak.

AİDAT TAKİP VE MUHASEBE ELEMANI GÖREV TANIMI

Görev ve Yetkiler

 1. Bütçelerin üyelere tebligatını yapmak.
 2. Kat malikinin cari hesaplarını takip etmek çıkabilecek sorunlar hakkında Site Müdürüne bilgi vermek ve çözüm üretmek.
 3. İcraya verilen yada verilecek olan üye bilgilerini hazırlamak, yapılacak işlemleri Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak yürütmek ve hukuk müşavirliğinden alınan tahsilatları sisteme işlemek.
 4. Mail Örter ile ilgili yeni kayıtları işlenmek ve yenilenme yapılan daireleri güncellemek.
 5. Borçsuzduk Belgesi düzenlemek ve arşivlemek.
 6. Aylık rapor hazırlayıp Site Müdürüne sunmak.
 7. Muhasebe evraklarını eksiksiz olarak ve zamanında kayıtlandırmak, cari hesaplarla mutabık çalışmak kayıtlara geçen muhasebe evraklarını eksiksiz dosyalamak ve muhafaza etmek.
 8. Her ayın aidat son ödeme tarihinden 1 gün sonra tahakkuk tahsilat raporu hazırlamak.
 9. Bilgisayar ve bilgisayarlarla alakalı gereçlerde yaşanan sorunlarda Bilgi İşlem Servis İstek Formu ile Bilgi İşlem Birimine bilgi vermek.
 10. Cari hesaplarında sorun olan üyelerle alakalı Hesap İnceleme Formu ile Site Müdürüne bilgi vermek.
 11. Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 12. İyileştirme çalışmalarına katılmak.
 13. Kalite Yönetim Sistemi'ndeki uygunsuzlukları tespit ederek bildirmek. Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.
 14. Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun çalışmak.

TEKNİK, MEKANİK HİZMETLER

Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir.

 1. Blok merdiven otomatik arızaların giderilmesi,
 2. Uydu yayınının faal bulundurulması,
 3. Otomasyon sisteminin faal bulundurulması,
 4. Asansör içi ve dışı buton arızalarının giderilmesi,
 5. Asansör lambalarının faal olması,
 6. Çatı arızalarının giderilmesi,
 7. Blok aydınlatma pencere ve camların sağlam ve faal olması,
 8. Yangın merdiven kapı ve elektrik sisteminin faal bulundurulması,
 9. Dış kapıların ve camlarının sağlam ve faal bulundurulması,
 10. Hidrofor arızalarının giderilmesi,
 11. Kazan arızalarının giderilmesi,
 12. Bahçe aydınlatmalarının faal halde bulundurulması,
 13. İlan pano ve kilitlerinin faal halde bulundurulması,
 14. Tıkanan rögarların temizlenmesi veya temizletilmesi,
 15. Su ve kalorimetre sayaç arızalarının giderilmesi,
 16. Blok ve daire giriş kapılarındaki, diyafon sistemi arızalarının giderilmesi,
 17. Daire zillerinin tamir edilmesi,
 18. Peyzaj sulama sisteminin tamir edilmesi,
 19. Ortak alanların su, elektrik ve doğalgaz sözleşmelerinin yapılması,
 20. Site içerisindeki oyun gruplarının arızalarının giderilmesi gibi hizmetlerimiz teknik hizmetler arasındadır.
 21. Havuzların bakım ve çalıştırılması Bütün ortak kullanım alanlarındaki kapıların faal olması.

TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir. İşletme içerisinde kurumu temsil eden gömlek, yelek v.b. giyer. Kendilerine verilen kıyafeti temiz ve tertipli bir şekilde giyer.

 1. Blok içlerinin temizliğinin yapılması,
 2. Yangın merdivenlerinin temizliğinin yapılması,
 3. Asansör kabinlerinin temizliğinin yapılması,
 4. Site içindeki yolların temizliğinin yapılması,
 5. Site içerisindeki kar temizliği ve yolların tuzlanması,
 6. Blok sığınaklarının temizliğinin ve ilaçlamasının yapılması,
 7. Oyun gruplarının temizlenmesi,
 8. Site içindeki şüpheli kişilerin güvenliğe bildirilmesi,
 9. Bloklardaki arızaların teknik personele bildirilmesi,
 10. Dairelerin çöplerinin toplanıp konteynırlara konulması.

TEMİZLİK AMİRİ GÖREV TANIMI

Görev ve Yetkiler

 1. Temizlik Elemanlarının çalışma programlarını oluşturmak ve program doğrultusunda yönlendirmek ve çalıştırmak.
 2. Temizlik Elemanlarının çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek.
 3. Temizlik Elemanlarının işe devamlarının, geliş gidiş kontrollerini ve izin durumlarını düzenlemek
 4. Temizlik Elemanlarının performans değerlendirmelerini yapmak.
 5. Yapılan işlerle ilgili analiz ve değerlendirmeleri yapmak
 6. Temizlik Elemanlarının kullandıkları malzemeleri denetlemek
 7. Site içindeki kaldırım ve yol arızalarının giderilmesi
 8. Site içi,ticaret merkezleri ve sosyal tesislerdeki inşaat işleriyle alakalı bütün eksikliklerin giderilmesi ve kontrollerinin yapılması
 9. Ticaret ve sosyal tesislerin işletme denetimlerinin yapılması
 10. Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 11. İyileştirme çalışmalarına katılmak.
 12. Kalite Yönetim Sistemi'ndeki uygunsuzlukları tespit ederek bildirmek. Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.
 13. Ticaret ve sosyal tesislerin işletme denetimlerinin yapılması.

GÜVENLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

 1. Şüpheli şahısların siteye sokulmaması, girenlerin çıkarılması,
 2. Şüpheli araçların siteye sokulmaması, girenlerin çıkarılması,
 3. Pazarlamacı seyyar satıcı ve dilencilerin siteye sokulmaması,
 4. Sitelere bez afiş asılmasına mani olunması,
 5. Çatı ve bloklara anten takılmasına mani olunması,
 6. Şüpheli paket için gerekli tedbiri alıp jandarmaya veya polise bildirilmesi,
 7. Kapısı açık veya anahtarı kapıda unutulmuş daire muhafazası,
 8. Kayıp eşya bulununca sahibini bulup teslim edilmesi,
 9. Kapı zorlama takip ve muhafazası, sahibine haber verilmesi,
 10. Oto kapı zorlama takip ve muhafazası, sahibine haber verilmesi,
 11. Gürültüyü önleme hizmeti,
 12. Kayıp çocukların sahiplerine teslim edilmesi,
 13. Ev hırsızlıklarında sahibine ve polise bilgi verilmesi, takip edilmesi,
 14. Oto hırsızlıklarında sahibine ve polise bilgi verilmesi takip edilmesi gibi işler güvenlik personelinin görevleri arasındadır.

PEYZAJ PERSONELİNİN GÖREVLERİ

 1. Peyzaj alanlarındaki çimlerin sulanması,
 2. Peyzaj alanlarındaki yabani otların temizliği,
 3. Peyzaj alanlarındaki çimlerin gübrelenmesi,
 4. Peyzaj alanlarındaki çimlerin biçilmesi,
 5. Ağaçların budanması,
 6. Gerekli bitki dikimlerinin yapılması,
 7. Periyodik mevsimlik çiçek değişimi,
 8. Diğer periyodik bakım işlerinin yapılması gibi görevler peyzaj personelinin görevleri arasındadır. Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir.
 9. Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 10. Peyzaj alanlarının korunmasını sağlamak.

OFİS ELEMANI GÖREV TANIMI

TEMEL SORUMLULUKLAR

 1. İşletme içerisinde kurumu temsil eden gömlek, yelek... vb. giyer.
 2. Çay ocağına alınan malzemelerin kontrolünü yapar. (Gramaj, temizlik vb.).
 3. Ofise içme suyunun teminini sağlar.
 4. Kendisine verilen kıyafeti temiz ve tertipli bir şekilde giyer.
 5. Çalıştığı mekânı, çay kazanını, dolapları, fincan-bardak, tabak, kaşık vb. kullandığı malzemeleri temiz ve hijyenik tutar.
 6. Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir.
 7. Personel gelmeden önce bütün işlerini hazır hale getirir, personel işe geldiğinde çay servisi yapar.
 8. Üstlerine ve arkadaşlarına karşı kaba, ahlak ve nezaket dışı davranışlarda bulunamaz.
 9. Çay servisi yaptığı kişilere karşı her ne sebeple olursa olsun ciddiyetsiz, laubali ve kaba davranışlarda bulunamaz.
 10. Yönetime gelen misafirlerin ağırlanması konusunda kendisine amiri tarafından verilen görevleri yapar.
 11. Temizlik ekipmanı ve malzemelerinin eksikliğini tespit eder ve ilgili Amirlere bildirir.
 12. Mesai saatleri içinde izinsiz görev mahallini terk etmez.
 13. Diğer personel ile aralarındaki ilişkinin laubali bir görüntü oluşturmamasına dikkat eder.
 14. Kalite Yönetim Sistemi'ndeki uygunsuzlukları tespit ederek bildirmek. Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.
 15. Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak çalışmak.