Önemli Duyuru

Sayın Site sakinleri;

ŞUBAT  2014 tarihi itibari ile yaya giriş kartları başvuruları alınarak, yönetimden doldurulacak form bilgileri ile birlikte basılarak dağıtımına başlanmıştır.

KARTLAR ÜCRETSİZ OLARAK VERİLECEKTİR.

KARTI KULLANIM KOŞULLARI VE ŞEKLİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

 1. Bu kart kişiye özeldir. Başkasına devredilemez ve başkası tarafından kullanılamaz.
 2. Bu kart kredi kart özelliği taşımamaktadır.
 3. Bu kart kullanıldığında Kat mülkiyeti Kanunu ve Ergene Vadisi Toplu Yönetim planı kurallarını kabul etmiş olup, bu karttan faydalanabilecektir.
 4. Bu kart ile Ergene Vadisi site Yönetimi yaya ve havuz giriş / çıkışlarında kullanılabilecektir.
 5. Site içi yaya ve havuz girişlerinde, Güvenlik Görevlilerince sorulduğu takdirde, ibrazı zorunludur.
 6. 7 yaş ve üzeri çocuklara teslim edilen site giriş kartlarının kayıp edilmesi durumunda yenilenmesine ait maddi sorumluluk veli / vasisine aittir.
 7. Bu kartın Sahibi dışında kurallara aykırı kullanımı tespiti durumunda Ergene Vadisi Sitesi yaya ve havuz girişine sınırlandırma yapılabilir ya da kapatılabilir. (3 ay üst üste Aidat borcu olduğunda havuza girişi kısmen kısıtlanabilir ya da engellenebilir.)
 8. Yönetimce verilen yaya giriş kartlarının kaybedilmesi durumunda, yenilenme bedeli alınmamaktadır.
 9. Kart sahibi site sakininin siteden ayrılması halinde; Site yaya girişine kapatılması için yönetime ibrazı zorunludur. Devamında Kart ORİON AVM ‘de kullanımına devam edilebilecektir. Yönetime ibraz edilmemesi halinde her türlü olumsuz ve / veya maddi hasarlı zararın oluşması durumunda, kart adına zimmetlenmiş olan Site Sakini sorumludur. Bu durumda ilgili makamlar yetkili kılınmıştır.
 10. Bu kartın bulunması halinde Ergene Vadisi Site yönetimine teslim edilmesini veya aşağıda belirtilen telefona bilgi verilmesi ya da aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi rica olunur.

Telefon Bilgisi: (0282 )673 17 47
Adres Bilgisi: Emlak Konutları Bölgesi. Adnan Doğu CD. Esentepe Mh. Ergene Vadisi Site Yönetimi Çorlu / Tekirdağ

CRM FORM ARKA
KARTI KULLANIM KOŞULLARI VE ŞEKLİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 1. Orioncard &Ergene Vadisi Site kart hamiline düzenlenmiştir. Ergene Vadisi Sitesi Yönetimi tarafından kullanılması ön görülen site giriş/çıkış turnikelerinde, havuz giriş turnikelerinde ve Site Yönetimince belirlenip duyurumu yapılacak diğer noktalarda kullanılabilecektir. Kartlar üzerinde Ergene Vadisi Site Kurumsal Logosu, Kart Hamilinin adı ve soyadı, oturduğu blok, daire numaraları bulanacak olup bu bilgiler ile sisteme kayıtları yapılacaktır.
 2. Bozulan, çalınan kayıp olan manyetiği veya çip bozulduğu için, kart hamili tarafından bildirimi yapılmak suretiyle iptal edilen kart yerine yeni kart verilir. Eski hakların yeni kartta kullanılabilmesi için, bildirim yapılan tarihten itibaren en az yedi iş gününün beklenmesi gerekir.
 3. ORİONCARD ve üye işyerleri kartı, 7 yaş üzerinde olanlara verilir. 18 yaş altı için verilen Orioncardlar öğrenci kart grubunda olup , Ergene Vadisi sitesinde giriş/çıkış ve havuz kullanımı için kullanılabilir. Orion Av. içerisinde yapılan kampanya, çekiliş, puan, para puan kazanımı ve kullanımı yapılamaz.
 4. Orioncard organizasyonu ve üye işyerleri; genel ve özel avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmak amacına yönelik olarak kart sahibi müşterilere SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçer, kart hamili; SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan kendisiyle temasa geçilmesini peşine kabul ve muvafakat etmiştir.
 5. Kart hamili formda doldurduğu bilgilerin gerek şirket tarafında gerekse belirlenen 6. kişiler tarafından düzenlenen aktivitelere, kampanyalara davet, posta, e-posta gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanmak üzere paylaşabileceğini aksini yazılı biçimde belirtmediği sürece kabul etmiş ve muvafakat vermiş sayılır.
 6. Kartın kullanımından, Bildirim üye işyeri veya ORİONCARD organizasyonuna yapılır. Bildirim yapıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur. Kartın kötüye kullanılması ve/veya hak sahibi olmayan başkası tarafından kullanılması halinde, kart hamili üyelikten doğan haklarını kaybeder.
 7. Birden fazla karta sahip olunması durumunda bu kartların sağladığı avantajlar, kartın toplamı olarak kullanılamaz.
 8. ORİONCARD ve üye işyerleri tarafından sağlanan haklar, kart bilgilerinin eksiksiz, doğru ve güncel olması ve kartın aktif olarak kullanılması ile mümkündür. ORİONCARD organizasyonu bilgilerdeki eksiklik, hata veya benzer nedenlerden dolayı kart üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
 9. ORİONCARD veya üye işyeri talebine göre kullanılmayan puanları belli aralıklarla sıfırlama hakkına sahiptir.
 10. Kart hamili, kartın sağlamış olduğu üyelik imkanlarından faydalanabilmek için istenen bilgileri tam ve doğru olarak vermek ve herhangi bir değişiklik durumunda bildirim yapmak zorundadır.
 11. ORİONCARD organizasyonu dilediğinde bu kartı, bir banka, finansman kuruluşu vb. ve ORİONCARD ortaklarına, iştiraklerine devir edebilir, kullandırabilir veya bir başka programlarla birleştirebilir.
 12. Cep telefonu bilgileri ile açık adres bilgilerini doğru olarak vermeyen kart hamili, ORİONCARD organizasyonu üyelerine bu uygulama kapsamında sunduğu özel haklardan faydalanamaz. Sadece genel kampanyalardan faydalanır.
 13. Kart hamilinin kazanacağı, genel özel kampanya, promosyon, puan, hediye çeki veya hediye, indirim gibi hakla, ORİONCARD organizasyonu veya üye işyeri tarafından belirlenir. ORİONCARD ve üye işyeri bu hakları istediği gibi düzenleme ve geri alma hakkına sahiptir.
 14. Kazanılan hakların kullanımı, kartın mağazada aktif olarak özel cihazlardan geçirilmesi ile mümkündür. 
 15. Kart yanında olmayan müşteriler haklarını kullanamaz.Alışverişlerin iadesinde karta verilen ekstra haklar geri alınır.
 16. ORİONCARD ve üye işyeri kart hamilinin kazandığı hakları, kazandığı günde kullanacağını garanti edemez.
 17. ORİONCARD kredi kartı olarak kullanılmaz, bu kart ile ödeme yapılmaz. Kartta puan varsa ve kart, kart hamilinin yanında ise harcama için kullanılır. Bu kart kredi kart özelliği taşımamaktadır.
 18. Sözleşmenin imzalanması ile kart hamili yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
 19. Bu kart kişiye özeldir. Başkasına devredilemez ve başkası tarafından kullanılamaz.
 20. Bu kart kullanıldığında Kat mülkiyeti Kanunu ve Ergene Vadisi Toplu Yönetim planı kurallarını kabul etmiş olup, bu karttan faydalanabilecektir.
 21. Bu kart ile Ergene Vadisi site Yönetimi yaya ve havuz giriş / çıkışlarında kullanılabilecektir.
 22. Site içi yaya ve havuz girişlerinde, Güvenlik Görevlilerince sorulduğu takdirde, ibrazı zorunludur.
 23. 7 yaş ve üzeri çocuklara teslim edilen site giriş kartlarının kayıp edilmesi durumunda yenilenmesine ait maddi sorumluluk veli / vasisine aittir.
 24. Bu kartın Sahibi dışında kurallara aykırı kullanımı tespiti durumunda Ergene Vadisi Sitesi yaya ve havuz girişine sınırlandırma yapılabilir ya da kapatılabilir. (3 ay üst üste Aidat borcu olduğunda havuza girişi kısmen kısıtlanabilir ya da engellenebilir.)
 25. Kart sahibinin siteden ayrılması halinde; Site yaya girişine kapatılması için yönetime ibrazı zorunludur.
 26. Devamında Kart ORİON AVM ‘de   kullanımına devam edilebilecektir. ; Kartın yönetime ibraz edilmemesi halinde   her türlü olumsuz ve / veya maddi hasarlı zararın oluşması durumunda, kart adına zimmetlenmiş olan site sakini sorumludur. İlgili makamlarsa yetkili kılınmıştır.
 27. Bu kartın bulunması halin
 28. de, Ergene Vadisi Site Yönetimine teslim edilmesi veya aşağıda belirtilen telefona bilgi verilmesi ya da adrese belirtilen adrese gönderilmesi rica olunur.

Telefon Bilgisi: (0282) 673 17 47
Adres Bilgisi: Emlak Konutları Bölgesi. Adnan doğu Cad. Esentepe Mah. Ergene Vadisi Site Yönetimi Çorlu / Tekirdağ